Baigiamoji projekto LiBiTOP konferencija

2014 m. gegužės 29 d., Konferencijos pradžia 9.00 val.

Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre,

Saulėtekio al. 5, Vilnius

Konferencijoje „Lietuvos bibliotekos – kūrybingai visuomenei: idėjų žemėlapis“, vyksiančioje 2014 m. gegužės 29 d., siekiama išsamiai pateikti projekto pagrindinius rezultatus ir surengti diskusijas apie reikšmingiausias projekto išvadas ir rekomendacijas. Konferencija skirta Lietuvos bibliotekų aukščiausios ir vidutinės grandies vadovams, bibliotekų veiklą kuruojančių ir šių institucijų veikla suinteresuotų ministerijų ir žinybų specialistams, profesinių bibliotekų asociacijų, bibliotekų organizacijų ir konsorciumų atstovams, bibliotekininkystės mokslininkams ir tyrinėtojams.

Apie konferenciją

Lietuvos bibliotekų sistema – šiuo metu tankiausias organizacijų tinklas, kuris padeda gyventojams atlikti įvairią veiklą – mokytis, tirti, pažinti, tobulėti, smagiai ir turiningai leisti laisvalaikį, priimti svarbius sprendimus ir dalyvauti šalies gyvenime. Bibliotekos turi didžiulį potencialą prisidėti prie sumanios visuomenės idėjos, suformuluotos 2014-2020 m. Nacionalinėje pažangos programoje, pavertimo realybe. Pustrečių metų vykę analogo Lietuvoje neturintys projekto LiBiTOP valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų tyrimai leido suformuoti viziją ir rekomendacijas ne tik analizuotoms bibliotekoms, bet iš esmės svarstyti visos Lietuvos bibliotekų sistemos tolesnės raidos klausimus. Projekto tyrimuose nagrinėtos bibliotekos atstovauja mokslinėms, akademinėms, viešosioms, specialiosioms bibliotekoms, kurios sudaro reikšmingą Lietuvos bibliotekų sistemos dalį. Pagrindiniai projekto LiBiTOP tyrimų rezultatai ir rekomendacijos aptariami baigiamojoje konferencijoje „Lietuvos bibliotekos – kūrybingai visuomenei: idėjų žemėlapis“, vyksiančioje 2014 m. gegužės 29 d. konferencijoje siekiama išsamiai pateikti projekto pagrindinius rezultatus ir surengti diskusijas apie reikšmingiausias projekto išvadas ir rekomendacijas:

  • Diskutuoti apie bibliotekų raidos strategijas ateities scenarijuose iki 2023 m.
  • Aptarti galimybių studijoje išryškėjusį bibliotekų bendradarbiavimo potencialą.
  • Nagrinėti bibliotekų veiklos vertinimo tyrime paaiškėjusias bibliotekų paslaugų ir procesų pritaikymo vartotojų poreikiams perspektyvas.

Konferencija skirta Lietuvos bibliotekų aukščiausios ir vidutinės grandies vadovams, bibliotekų veiklą kuruojančių ir šių institucijų veikla suinteresuotų ministerijų ir žinybų specialistams, profesinių bibliotekų asociacijų, bibliotekų organizacijų ir konsorciumų atstovams, bibliotekininkystės mokslininkams ir tyrinėtojams. Konferencijos programoje numatyta bendroji rezultatų pristatymo dalis ir interaktyvių diskusijų sekcijos, kuriose aptariami reikšmingiausi projekto tyrimo rezultatai. Diskusijoms paskatinti lygiagrečiose sekcijose taikomi interaktyvaus individualaus ir grupinio darbo metodai bei kūrybinės užduotys.

Preliminari programa

8.30-9.00 Registracija, kava
9.00-11.00 Įvadinė dalis
9.00-9.15 Sveikinimo žodžiai
9.15-9.30 Irena Krivienė, projekto LiBiTOP vadovė, Projekto LiBiTOP veiklos ir rezultatų apžvalga
9.30-10.00 Prof. dr. Elena Macevičiūtė,  projekto LiBiTOP tyrėja, Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų scenarijų tyrimo rezultatai
10.00-10.30 Doc. dr. Gintarė Tautkevičienė,  projekto LiBiTOP tyrėja, Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų strategijų ir veiklos vertinimo tyrimo rezultatai
10.30-11.00 Doc. dr. Zinaida Manžuch, projekto LiBiTOP tyrėjų grupės vadovė, Rekomendacijos dėl Lietuvos valstybinės reikšmės, apskričių viešųjų bibliotekų vaidmenų ir veiklos, visos Lietuvos bibliotekų sistemos valdymo per artimiausius 10 metų
11.00-11.20 Pertrauka
11.20-12.40 Lygiagrečios diskusijų sekcijos (I dalis)
Galimybių studijoje pateiktos reikšmingiausios bibliotekų veiklos strategijos – bendradarbiavimo – aptarimas

PARTNERYSTĖ – BIBLIOTEKŲ LYDERYSTEI

Vedančioji – Renata Sadunišvili, projekto LiBiTOP tyrėja

Bibliotekų ateities scenarijų tyrimo ir galimybių studijos rezultatų aptarimas

LIETUVOS BIBLIOTEKOS 2023: OPTIMALIAUSIOS VEIKLOS STRATEGIJOS

Vedantysis –  Benas Adomavičius, projekto LiBiTOP tyrėjas

Bibliotekų veiklos vertinimo ir galimybių studijos rezultatų aptarimas

Į VARTOTOJĄ ORIENTUOTOS BIBLIOTEKŲ PASLAUGOS IR PROCESAI

Vedančioji – prof. dr. Elena Macevičiūtė, projekto LiBiTOP tyrėja

12.40-13.40 Pietūs
13.40-15.20 Lygiagrečios diskusijų sekcijos (II dalis)
15.20-15.40 Kavos pertrauka
15.40-16.30 Lygiagrečių sekcijų diskusijų rezultatų aptarimas ir konferencijos uždarymas

Konferencijos sekcijos

PARTNERYSTĖ – BIBLIOTEKŲ LYDERYSTEI

Svarbi projekte LiBiTOP identifikuota bibliotekų ateities strategija – partnerystė su kitomis bibliotekomis. Bendradarbiavimas naudingas kuriant naujas paslaugas, tenkinant bendrus bibliotekų poreikius (pvz., profesinio tobulėjimo), produktyviai organizuojant darbą projektuose. Sekcijos tikslas – pristatyti projekto LiBiTOP rezultatus bei paskatinti diskusiją apie Lietuvos bibliotekų partnerystės nišas, bendrus interesus ir potencialius projektus.

LIETUVOS BIBLIOTEKOS 2023: OPTIMALIAUSIOS VEIKLOS STRATEGIJOS

Vienas iš svarbių projekto LiBiTOP tyrimų – bibliotekų ateities scenarijai 2023 m. Jie padėjo nustatyti bibliotekų ateities strategijas. Scenarijai – tai tvarių bibliotekų strateginių planų kūrimo priemonė. Sekcijos tikslas – pristatyti projekto LiBiTOP bendrus bibliotekų ateities scenarijus ir diskutuoti apie bibliotekų strategijas.

Į VARTOTOJĄ ORIENTUOTOS BIBLIOTEKŲ PASLAUGOS IR PROCESAI

Projekte LiBiTOP atliktas plataus masto Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų veiklos vertinimo tyrimas. Jame paaiškėjo būtinybė tobulinti bibliotekų veiklos procesus, paslaugas, labiau jas sieti su vartotojų poreikiais ir lūkesčiais. Sekcijos tikslas – pristatyti projekto LiBiTOP rezultatus bei diskutuoti apie bibliotekų procesų ir paslaugų ryšius su vartotojų poreikiais.

Registracija

Registracija pasibaigė.

Kontaktai

Kilus klausimams dėl konferencijos kreiptis į Justiną Semaškevič, el. paštas justina.semaskevic@mb.vu.lt, tel. (8 5) 268 7106.